Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας μας κάνει το καλύτερο δυνατό για να προετοιμάσει ένα υψηλής ποιότητας προϊόν. Για να διασφαλίσουμε τη προετοιμασία ενός άριστου τελικού προϊόντος, κάποιες πολύ χρήσιμες οδηγίες ‘’ο χρυσός κανόνας του τηγανίσματος’’ έχουν αναρτηθεί στη παρακάτω ιστοσελίδα μας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι θα είναι σε θέση να τηγανίσουν τις πατάτες με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει τις θρεπτικές αξίες και τη γεύση τους.


Αυτή η ιστοσελίδα έχει συσταθεί από την European Potato Processors’ Association (EUPPA)