Disclaimer

Warunki korzystania - polityka prywatności

Niniejsze Warunki korzystania dotyczą strony internetowej www.goodfries.eu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed odwiedzeniem strony. Kontynuując przeglądanie niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki korzystania oraz Politykę prywatności organizacji europejskich producentów wyrobów z ziemniaka EUPPA (European Potato Processors’ Association, www.euppa.eu). Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki korzystania, prosimy o opuszczenie niniejszej strony.

Własność intelektualna

Użytkownik akceptuje fakt, że niniejsza strona internetowa zawiera tekst, zdjęcia, filmy, obrazy, dane, bazy danych, marki, logo, nazwy, nazwy handlowe i nazwy domen oraz inne elementy, które są chronione prawem własności intelektualnej oraz należą do EUPPA lub osób trzecich.

EUPPA zezwala na podgląd lub ściąganie informacji znajdujących się na niniejszej stronie tylko na własny użytek. Bez pisemnej zgody EUPPA nie wolno powielać, modyfikować, publikować, rozpowszechniać, rozsyłać, sprzedawać lub przenosić informacji lub przyznawać praw do korzystania z nich osobom trzecim.

Niewłaściwe korzystanie ze strony

Użytkownik zobowiązuje się, że: (i) nie będzie wykorzystywał informacji znajdujących się na stronie internetowej do nielegalnych celów, (ii) nie będzie wykorzystywał strony internetowej w sposób mogący ją uszkodzić, zmienić lub utrudnić czy uniemożliwić dostęp do niej, (iii) nie będzie wykorzystywał strony internetowej do przesyłania wirusów lub do przekazywania lub rozpowszechniania materiałów o charakterze niecenzuralnym lub brutalnym oraz (iv) nie będzie wykorzystywał strony internetowej w sposób, który będzie naruszał prawa osób fizycznych, prawnych lub stowarzyszeń.

Odpowiedzialność

Pragniemy poinformować, że informacje dotyczące przygotowywania frytek znajdujące się na niniejszej stronie EUPPA mają na celu prezentację kulinarnych i odżywczych aspektów ich przygotowywania i nie są instrukcją zachowania ostrożności. EUPPA nie wie, z jakiego rodzaju frytkownicy Państwo korzystają oraz w jakich okolicznościach będą jej Państwo używać oraz zaleca przestrzegania wskazówek dostarczonych przez producenta sprzętu do smażenia. Ogólną zasadą jest, że z frytkownicami i olejem do smażenia należy obchodzić się ostrożnie w celu uniknięcia poparzeń oraz pożaru. EUPPA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w tym zakresie.

EUPPA zachowa rozsądne środki ostrożności w celu zapewnienia, że informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej są w jak najwyższym stopniu poprawne. Możliwe są błędy i pomyłki. EUPPA oferuje stronę „taką jaka jest”, bez udzialania jakichkolwiek gwarancji dotyczących znajdujących się na niej informacji. Użytkownik nie może zakładać, że publikowane informacje są zawsze poprawne. Jeśli chcą Państwo być pewni którejś z informacji, prosimy o bezpośredni kontakt z EUPPA.

Informacje na niniejszej stronie internetowej są zmieniane okresowo. EUPPA zastrzega sobie prawo do ulepszenia/modyfikacji strony internetowej w każdym momencie.

Jeśli na stronie internetowej dostępne są bezpośrednio lub pośrednio jakiekolwiek informacje, podane są one bez jakiejkolwiek gwarancji. EUPPA nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te wskazówki. Zawsze należy skonsultować się z ekspertem w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sytuacji, w której Państwo się znajdują.

Do stworzenia niniejszej strony internetowej pod względem technicznym EUPPA użyła nowoczesnych technologii. EUPPA nie odpowiada za tymczasowe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu systemu.

Przyjmują Państwo do wiadomości oraz akceptują fakt, że korzystają Państwo z niniejszej strony internetowej i/lub informacji nabywanych na tej stronie na własne ryzyko oraz że będą Państwo ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Państwa komputerowi oraz utratę danych spowodowaną ściągnięciem określonych danych i/lub informacji.

Prawo właściwe, spory, dowody

Do niniejszej strony internetowej oraz warunków korzystania z niej zastosowanie ma prawo belgijskie. Akceptują Państwo fakt, że odmienne stanowiska lub spory będą rozstrzygane tylko przez sądy w Belgii. Akceptują Państwo również fakt, że korespondencja odbywająca się drogą elektroniczną pomiędzy Państwem a EUPPA stanowi dowód na piśmie.

EUPPA zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie odniesienia (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie. Strony, do których odniesienia stworzył EUPPA, zostały stworzone przez osoby, nad którymi EUPPA nie sprawuje kontroli, dlatego też EUPPA zrzeka się odpowiedzialności za ich treść. Istnienie linków do tych stron nie wskazuje, że EUPPA popiera informacje zawarte na tych stronach, ani nie wskazuje na współpracę pomiędzy EUPPA i właścicielem strony internetowej, o której mowa. Strony internetowe, na których umieszczone są linki do strony EUPPA, mogą prowadzić własną politykę prywatności i bezpieczeństwa, która nie odpowiada polityce EUPPA.