Ansvarsfraskrivelse

Betingelser for brug - fortrolighedspolitik

Følgende Betingelser for brug er gældende for websitet www.goodfries.eu. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du besøger websitet. Med din fortsatte brug af dette website erklærer du dig indforstået med disse Betingelser for brug og EUPPAs (European Potato Processors Association, se www.euppa.eu) fortrolighedspolitik. Hvis du ikke er indforstået med nedenstående Betingelser for brug, bedes du forlade dette site.

Immateriel ejendom

Brugeren anerkender, at dette website indeholder tekster, billeder, fotografier, film, motiver, data, databaser, software, varemærker, logoer, navne, handels- og domænenavne samt andre elementer, der er beskyttet af immateriel ejendomsret tilhørende EUPPA eller tredjeparter.

EUPPA giver dig kun tilladelse til at se eller downloade oplysningerne på dette site til personlig brug. Det er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra EUPPA at reproducere, modificere, offentliggøre, udsendte, sende, sælge eller overføre oplysningerne eller give tredjemand tilladelse til brug.

Upassende brug af sitet

Brugeren er indforstået med: (i) ikke at bruge websitets oplysninger til ulovlige formål, (ii) ikke at bruge websitet på en sådan måde, at det bliver beskadiget, ændret eller medfører afbrydelse eller forhindrer adgang til websitet, (iii) ikke at bruge websitet til at sende vira eller til udsendelse eller distribution af uanstændigt eller truende materiale og (iv) ikke at bruge dette websted på en måde, der kan krænke personrettigheder, hverken fysiske personer eller sammenslutninger.

Ansvar

Venligst bemærk, at informationerne vedrørende tilberedning af pommes frites, der tilbydes af EUPPA på dette site, kun har sigte på de kulinariske og næringsmæssige aspekter i deres tilberedning; de er ikke beregnet som en sikkerhedsinstruktion. EUPPA har ingen viden om, hvilken type frituregryde, du vil bruge, eller under hvilke forhold, du bruger den, og vi vil stærkt anbefale dig at følge de instruktioner, der gives af den producent, der har fremstillet dit udstyr til stegning. Som hovedregel skal frituregryder og fritureolie behandles med stor varsomhed for at undgå skader og brandfare. EUPPA kan ikke påtage sig noget ansvar for skader i den forbindelse.

EUPPA træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at de informationer, der offentliggøres på websitet, er så korrekte som muligt. Fejl eller fejltagelser kan imidlertid forekomme. EUPPA tilbyder sitet “som det foreligger” uden at given nogen form for garanti vedrørende de tilbudte oplysninger. Brugeren kan ikke gå ud fra, at de offentliggjorte oplysninger altid er korrekte. Hvis du ønsker at være sikker på visse oplysninger, bedes du kontakte EUPPA direkte.

Informationerne i dette website ændres regelmæssigt. EUPPA forbeholder sig ret til at forbedre/ændre websitet til enhver tid.

Hvis der gives direkte eller indirekte rådgivning på sitet, gives denne rådgivning uden nogen form for garanti. EUPPA kan ikke påtage sig noget ansvar for denne rådgivning. Du bør altid konsultere en ekspert for at få yderligere oplysninger vedrørende et råd, der er relevant for din specifikke situation.

EUPPA bruger nyeste teknikker til den tekniske realisering af dette website. EUPPA kan ikke påtage sig noget ansvar for midlertidig afbrydelse eller funktionsfejl i systemet.

Du forstår og accepterer, at brugen af websitet og informationerne og/eller data, som du indhenter via websitet, er på egen risiko, og at enhver skade på din computer eller tab af data efter download af visse data og/eller informationer udelukkende er dit eget ansvar.

Gældende lov, tvister, bevis

Belgisk lov er gældende for websitet og dets Betingelser for brug. Du accepterer, at i tilfælde af uoverensstemmelser eller tvister vil retten i Bruxelles være eneste instans, der kan træffe beslutning i sagen. Du accepterer, at elektronisk kommunikation mellem dig og EUPPA er gældende som skriftligt bevis.

EUPPA fraskriver sig ansvar for alle link til websites, der administreres af tredjeparter. De sites, EUPPA har oprettet link til, er udviklet af personer, som EUPPA ingen kontrol har over, og EUPPA fraskriver sig derfor ethvert ansvar for deres indhold. Tilstedeværelsen af link til disse websites indikerer ikke, at EUPPA synes om informationerne på disse sites, og det indikerer heller ikke nødvendigvis et samarbejde mellem EUPPA og ejeren af det pågældende website. De websites, som EUPPA har link til, kan følge en fortroligheds- og sikkerhedspolitik, som er helt forskellig fra EUPPAs politik.