Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden - privacybeleid

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor de website www.goodfries.eu. Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u de website bezoekt. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van EUPPA (European Potato Processors’ Association, zie www.euppa.eu). Verlaat deze site als u niet akkoord gaat met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent dat deze website teksten, afbeeldingen, foto’s, films, beelden, gegevens, gegevensbanken, software, merken, logo’s, namen, handels- en domeinnamen alsook andere elementen bevat die beschermd zijn door de intellectuele eigendom van EUPPA of van derden.

EUPPA staat u toe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te bekijken of te downloaden. Het is zonder schriftelijke toestemming van EUPPA verboden om de informatie te reproduceren, wijzigen, publiceren, verdelen, verzenden, verkopen of over te dragen of om derden de gebruiksrechten te verlenen.

Oneigenlijk gebruik van de site

De gebruiker gaat akkoord met het volgende: (i) de informatie op de website niet te gebruiken voor onwettelijke doeleinden, (ii) de website niet zodanig te gebruiken dat deze beschadigd of veranderd wordt, of waardoor de toegang voorkomen of onderbroken wordt, (iii) de website niet te gebruiken voor het doorzenden van virussen of voor het overbrengen of verdelen van materiaal van obscene of dreigende aard en (iv) de website niet te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een persoon, rechtspersoon of vereniging.

Aansprakelijkheid

Er wordt op gewezen dat de informatie over de bereiding van gefrituurde aardappelen die EUPPA op deze site aanbiedt enkel gericht is op de culinaire en voedingsaspecten van hun bereiding; dit is niet bedoeld als een veiligheidsinstructie. EUPPA weet niet welk soort frituurtoestel u gaat gebruiken of in welke omstandigheden, en wij raden u ten zeerste aan om de instructies te volgen die de fabrikant van uw frituurtoestel heeft voorzien. Als algemene regel moet men uiterst voorzichtig omgaan met frituurtoestellen en frituurolie om letsels en brandgevaar te voorkomen. EUPPA kan in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid voor schade aanvaarden.

EUPPA neemt redelijke voorzorgen om er voor te zorgen dat de op de website gepubliceerde informatie zo correct mogelijk is. Fouten en vergissingen zijn echter altijd mogelijk. EUPPA biedt de site “als zodanig” aan, zonder enige waarborg te geven voor de aangeboden informatie. De gebruiker mag niet veronderstellen dat de gepubliceerde informatie altijd correct is. Als u zekerheid wil hebben over bepaalde informatie, neem dan rechtstreeks contact op met EUPPA.

De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. EUPPA behoudt zich het recht voor om de website op ieder moment te verbeteren/te wijzigen.

Als er op de site rechtstreekse of onrechtstreekse raadgevingen worden verstrekt, worden die gegeven zonder enige garantie. EUPPA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze adviezen. Raadpleeg altijd een deskundige voor extra informatie over een advies met betrekking tot uw eigen specifieke situatie.

Voor de technische uitvoering van de website gebruikte EUPPA hoogwaardige technieken. EUPPA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een tijdelijke onderbreking of een slechte werking van het systeem.

U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en de informatie en/of de gegevens die u verwerft via de website voor eigen risico is en dat u alleen verantwoordelijkheid draagt voor mogelijke schade aan uw computer of gegevensverlies na het downloaden van bepaalde gegevens en/of informatie.

Toepasselijke wetgeving, geschillen, bewijs

De Belgische wet is van toepassing op de website en de gebruikvoorwaarden hiervan. U aanvaardt dat, in geval van meningsverschillen of geschillen, alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd zijn om in de zaak beslissingen te nemen. U aanvaardt dat elektronische communicatie tussen u en EUPPA geldt als schriftelijk bewijs.

EUPPA wijst de verantwoordelijkheid af voor mogelijke links met door derden beheerde sites. De sites waaraan EUPPA links heeft gekoppeld, werden ontwikkeld door mensen die buiten de bevoegdheid van EUPPA vallen; daarom wijst EUPPA verantwoordelijkheid voor de inhoud af. Het bestaan van links met deze websites betekent niet dat EUPPA de informatie op deze sites goedkeurt, en evenmin dat er noodzakelijkerwijs een samenwerking bestaat tussen EUPPA en de eigenaar van de website in kwestie. De websites waarmee EUPPA links heeft, volgen mogelijk een privacy- en veiligheidsbeleid dat volledig verschilt van het beleid van EUPPA.